Databases [Βάσεις Δεδομένων]

Περιεχόμενο του μαθήματος

Η έννοια του Συστήματος. Δομή και λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ). Συνιστώσες ΠΣ. Τύποι ΠΣ. Παρουσίαση ενός παραδείγματος ΠΣ (όπως Επιχείρησης, Νοσοκομείου, Αστικό, Γεωγραφικό – GIS, Διαδίκτυο). Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS). Η έννοια της Βάσης Δεδομένων. Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων. Μοντέλα DBMS με επικέντρωση στα μοντέλα ER (Entity – Relationship) και τα Σχεσιακά (RDBMS). Γλώσσα ερωτημάτων SQL. Αντικειμενοστρεφή Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Εφαρμογή στην Access.

Free Web Hosting